שני, 10 פברואר 2014 20:43

דברים בנושא אחוז החסימה


לא להעלאת אחוז החסימה: אנחנו, הישראלים, עוד לא שם

הכנסת ה-19, 2013


היום עולה לקריאה ראשונה "חוק המשילות" ובמסגרתו הסעיף אולי השנוי ביותר במחלוקת העוסק בהעלאת אחוז החסימה מ- 2% כיום ל- 4%.

אני בעד חקיקה תומכת משילות וגם בהחלט בעד קביעת מספר השרים על שמונה עשר, כפי שמציע סעיף אחר של החוק, ואולם אני מתנגד להעלאת אחוז החסימה.

חשוב לי להדגיש כי ההתנגדות שלי להעלאת אחוז החסימה איננה אפריורית אלא נוגעת למצב החברה הישראלית נכון לשנת 2013.

בחברה הישראלית שלנו, רוויית המתחים והקונפליקטים, אחוז החסימה הנמוך משמש כמעין מנגנון "וויסות". אם הוויכוח הסוער בין קבוצות שונות בחברה הישראלית, שתהום אידיאולוגית, דתית ותרבותית פעורה ביניהן, לא ילובן בכנסת- הוא יגיע לרחוב. אם לא ניתן להר הגעש, עליו יושבת החברה הישראלית, להתפרץ בצורה מבוקרת בכנסת, בין חדרי הוועדות לאולם המליאה- הרי שהר הגעש הזה יתפוצץ לנו ברחובות ובכיכרות. אחוז החסימה הנמוך הוא המנגנון המקנה כיום לגיטימציה והכרה לקבוצות מיעוט שונות ומאפשר להן הזדמנות להשמיע את קולן ואת מחאתן. בלעדיו, אני חושש כי הוויכוח הלגיטימי והחיוני יהפוך להררי מוגלה ותסכול חברתיים שסופם להתפרץ באלימות- באין מוצא אחר.

המטרה המרכזית אותה נועדה לשרת העלאת אחוז החסימה היא הגברת המשילות האפקטיבית והיציבות השלטונית. ככלל, ההיגיון הזה נכון. מובן כי אחוז חסימה גבוה מהווה תמריץ חיובי ליצירת מפה מפלגתית עם נטייה להתכנסות דו-גושית. ואמנם, העלאת אחוז החסימה הוכיחה עצמה ככלי אפקטיבי להשגת יעדי הגברת המשילות בדמוקרטיות שונות. אני מאמין במערכת פוליטית דו גושית, אך אני סבור כי המפה הפוליטית כמשקפת את הלכי החברה צריכה להתכנס לתנועה כזאת בצורה טבעית ואורגנית ולא על ידי מהלך מלאכותי שכופה אותה להתכנסות כזאת בטרם עת ובמחיר "השתקת" קולות שונים בחברה הישראלית, שטרם מצאו את דרכם למפלגות הגדולות.

כבן לתנועת החירות ששנים ארוכות ניסו לחסלה באמצעים לא דמוקרטיים, אני סבור שאסור לתנועת הליכוד לתת יד לפגיעה בקבוצות אחרות בחברה הישראלית. גם בן-גוריון, מגדולי המנהיגים שקמו למדינת ישראל, לא היה אמנם דמוקרט גדול, אך הבין שאפילו במציאות של חצי מיליון יהודים בארץ ישראל, יש לקבוע אחוז חסימה נמוך כדי לאפשר לקבוצות שונות להשמיע את קולם ולהיות מיוצגות בכנסת.

גם אם יש מקום להעלות את אחוז החסימה, אין לעשות זאת באופן שימנע מאידיאולוגיות שונות להיכנס לכנסת. אין מקום ליוזמה שתכפה על חרדים להתאחד עם חרד"לים או על קומוניסטים להתאחד עם מוסלמים, רק לשם קבלת ייצוג בכנסת.

בגין שהבין לרחשי החברה הישראלית לא חלם להעלות את אחוז החסימה. הוא האמין כי כנסת שלא יכולה לתת ביטוי לקשת התרבותית, הלאומית והאידיאולוגית הישראלית, אינה ממלאת את ייעודה.

אני מקווה בכל ליבי כי ההיגיון המונח בבסיס העלאת אחוז החסימה יהיה נכון עבור החברה הישראלית של שנת 2019 או 2020, אך הוא עוד לא נכון היום. אנחנו, הישראלים, עוד לא שם.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית