שבת, 28 דצמבר 2013 14:02

דברים בנושא שחיתות ציבורית


המאבק בשחיתות

הכנסת ה-17, פאנל בנושא קידום המאבק בשחיתות


מכובדי ,

כיצד מקדמים את המאבק בשחיתות? אפשר כמובן, כמקובל במקומותינו,לכנס כינוסים, להקהיל קהילות, ולדון מבוקר ועד ערב, על "המלחמה בשחיתות". אין בכך משום חידוש,שהרי זה מכבר יש לנו "תעשיית שלום", ו"תעשית קירוב דתיים-חילוניים", ו"תעשית חוקה", ואפילו "תעשיית דמוקרטיה". ובעבר, הייתה לנו, כזכור, גם תעשיית "יהדות הדממה".

המשותף לכולן הוא העיסוק, העסקנות, וברוך השם גם פרנסה ליהודים טובים, התלויה כמובן בהמשך קיומה של בעיה, ובליבוי מתמיד של חומרתה בעיני הבריות, כדי להצדיק את קיומה של התעשייה, ואת פרנסתם של כוהניה. המלחמה בשחיתות בישראל לובשת אף היא, לא פעם,צורה של תעשייה שכזו;תעשייה שבה הכול עוסקים בה, בשחיתות, בסכנותיה, בממדיה המבהילים, בחלחולה לכל פינה בחיינו, ובדרכים למיגורה. אלא מה? תעשייה שכזו עוסקת בעיקר בתדמית; לא במהות. היא עסוקה בהצהרות לוחמניות, בגימיקים, ובהודעות לעיתונות; לא באיסוף ראיות; לא בחקירה; ולא באכיפת חוק.

עד כאן, הכול טוב ויפה. המושחתים מושחתים; והתעשייה מתריעה; והכול מתפרנסים יפה, ושמחים בחלקם. אך הלוחמים האמתיים בשחיתות - היכן הם? והמשטרה: זו שבידיה הופקדו סמכויות ההגנה על שלומנו; זו המופקדת על החקירה והדרישה, ועל ההרתעה; זו האמורה לעסוק במהות; היכן היא? הייתכן שאף המשטרה שותפה , בין ביודעין ובין בלא יודעין, באחיזת העיניים הזו, הקרויה "מאבק בשחיתות"?

הייתכן שאף המשטרה מבכרת את העיסוק הנוח כל-כך בתדמית,על פני הטיפול הסזיפי במהות? הייתכן שנוח לה, למשטרה, להתהדר כלוחמת הגדולה בשחיתות, לזרוק מפעם לפעם איזה דג-רקק פוליטי עלוב אל ההמון המשולהב והמוסת, על פני יציאה למלחמה רצינית ועקבית בשחיתות על כל גילוייה?

הרי אין קל מזה: הרי תמיד יימצא הפוליטיקאי הקטן, העלוב, שיעשה איזו שטות מטופשת, וימיט על עצמו קלון. מה פשוט יותר מלהצעידו, לעיני המצלמות, אל חדרי החקירות בבת-ים או פתח-תקווה, ולקבל תשואות מהתעשייה, נקודות אצל העיתונאים הנחשבים, ומי יודע - אולי אפילו קידום. מה קל יותר מלהדליף, בזמן אמת, לכתבי -החצר המאולפים, את כל הפרטים העסיסיים מחדרי החקירות,ולקבל על-אתר גם הרשעה, גם גזר -דין, וגם תלייה ציבורית? הרי עד שיעברו שלוש-ארבע שנים, והתיק ייסגר בדממה דקה,או עד שיזוכה האיש בבית המשפט, או אפילו יורשע - שומו שמים -באיזו עברה קטנה ומטופשת, כבר יימצא דג הרקק הבא.

ובינתיים? בינתיים השחיתות האמתית חוגגת. בינתיים, כל מלביני ההון, כל רועי הזונות, כל סוחרי העבדים המודרניים, וכרישי המאפיה מכל רחבי העולם,יודעים שבישראל לא תיפול שערה משערות ראשם,פשוט, משום שכאן עסוקים בשחיתות חמורה הרבה יותר: זו הנוגעת להצבעה כפולה, לאירוח חברי מרכז בבית מלון, או לקניית תואר אקדמי מפוקפק. כאן - כך יודעים כל המושחתים הכבדים באמת,(אלו שמסוגלים לקנות לעצמם פקיד או קצין בכיר, שר, ומי יודע את מי עוד) -עסוקים טובי המוחות במשטרה בעניינים אחרים לגמרי.

מלחמה אמתית בשחיתות האמתית, גבירותיי ורבותיי, איננה קלה. היא קשה, מורכבת, דורשת עבודה רצינית ומשאבים, והיא מתסכלת עד מאוד. מלחמה אמתית בשחיתות דורשת חקיקה נכונה (שקיימת כאן מזמן); היא דורשת החלטה נחושה של הדרג המדיני (בהנחה, כמובן, שהוא רוצה בכך) לצאת לקרב על מנת לנצח בו; והיא דורשת הירתמות מלאה של הדרג המקצועי (בהנחה שהוא מסוגל לכך) לאכיפתם של כל החוקים וההחלטות היפות.

מלחמה אמתית בשחיתות איננה שונה במהותה ממלחמה בפשיעה "רגילה" (במרכאות). היא אמורה להיות מושתתת על הרתעה, על יעילות, ועל צדק- העקרונות הבסיסיים שאמורים להנחות את המאבק בפשיעה בכלל. היא איננה מצדיקה, למשל, פגיעה בזכויותיהם הבסיסיות של חשודים או נאשמים,כמו זכות השתיקה, בתואנה שרק כך ניתן להילחם בשחיתות; וגם לא את ההתייחסות אל כל נבחר ציבור כאל מי שאינו רשאי ליהנות מחזקת החפות. אבל, מאידך, היא בהחלט מחייבת הסרת חסמים, המקשים , שלא בצדק ושלא לצורך, על עשיית הצדק, וגם צעדים שהם סמליים, או דקלרטיביים, בעיקרם. כך למשל, ראוי למנוע מן החסינות הדיונית המוקנית לחברי הכנסת, מלהפוך ממגן מפני עריצותו הפוטנציאלית של המשטר, לחרב.

כבר ביומה הראשון של הכנסת הנוכחית הגשתי הצעת חוק, שלפיה חבר כנסת העושה שימוש בזכות השתיקה, בשם הזכות להימנעות מפני הפללה עצמית, זכות המוקנית כמובן לכל אזרח, יכול שיורחק מן הכנסת לצמיתות. כולנו זוכרים את המקרים שבהם עשו חברי כנסת חשודים שימוש בולט ובוטה בזכות השתיקה בחקירתם.

אינני יודע להעריך את מלוא השפעתה של התופעה במישור הציבורי, אך אין לי ספק כי המקרים הללו תרמו למאוס הציבורי כלפי השחיתות בדרג הפוליטי, ומכאן החשיבות הדקלרטיבית בשינוי המצב. אני גם חושש מאוד מפני ההסתה המחריפה שיש מי שמעוניין בליבויה, כנגד עצם קיומה של זכות השתיקה בפרוצדורה הפלילית - הסתה המוצאת לה אוזניים קשובות, על רקע ניצול זכות השתיקה לרעה, על ידי קומץ נחקרים בעלי חסינות.

ולכן, דווקא כמתנגד תקיף לכל כרסום או פגיעה בזכות השתיקה, שהיא יסודית כל-כך בדין הפלילי, אני סבור כי חסינות על פי דין מפני מעצר וחיפוש, איננה יכולה להמשיך ולדור בכפיפה אחת עם זכות השתיקה; על חבר הכנסת הנחקר כחשוד, תחת אזהרה, להחליט אם ברצונו להתכבד ולמסור למשטרה את גרסתו, או לחזור ולהיות ככל האדם, הרשאי לשתוק בחקירתו, אך חשוף לאפשרות מעצרו בשל צורכי החקירה והחשש מפני שיבושה על ידי החשוד, אם יתהלך חופשי, בטרם תושלם.

אני מציע אפוא, כי תינתן סמכות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בהליך של הדחה מן הכנסת, כנגד חבר כנסת אשר שתק בחקירתו מן הטעם שלא רצה להפליל את עצמו. אני סבור שסנקציה כזו עשויה לשדר מסר מרתיע כלפי חברי הכנסת עצמם, ומסר ברור לציבור, שלפיו, כללי המשחק במלחמה בשחיתות מתחילים להשתנות.

אני סבור כי מדרג שיקול הדעת המוצע בהצעתי: שיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, הרשאי לשקול, כבכל עניין פלילי, שיקולים של עניין לציבור, וכיוצא בזה; שיקול הדעת של ועדת הכנסת, אשר תוסמך להרחיק חבר כנסת מן הכנסת; וכמובן, שיקול הדעת של בית המשפט, אשר החלטת ועדת הכנסת תהיה נתונה מן הסתם לביקורתו השיפוטית. מדרג זה מבטיח, שלא תהיה כאן פגיעה בעיקרון חסינות חבר הכנסת, ושלא יתאפשר, חלילה, מצב שבו תפירת תיק לחבר כנסת, תצליח להביא להדחתו מן הכנסת, מבלי שיורשע אי-פעם בדין.

התחלתי בביקורת על כך שהמלחמה בשחיתות בישראל, היא ברובה תדמיתית ווירטואלית, והנה, לכאורה, אני מסיים בהצעה, שהתדמית בה רבה אולי מן המשקל המהותי. אבל לא כך פני הדברים, לדעתי. לפעמים יש גם תדמית היורדת למהות: השחיתות המהותית מתחילה באפליה, בקיפוח, באי-שוויון: אי-שוויון בנגישות למידע רב-ערך; אי-שוויון בנגישות למשאבים ציבוריים, לתפקידים, למכרזים; אי-שוויון בנגישות למקבלי ההחלטות; אי-שוויון ביכולת להשפיע על מקבלי ההחלטות בשלטון; אי-שוויון בפני החוק, ומפני אכיפתו.

ביטול, או לפחות צמצום של אי השוויון השורר בחדר החקירות,בין חבר-כנסת שותק, לבין אזרח שותק, הוא צעד ראשון לצמצום אי השוויון בפני החוק. וצמצום אי השוויון בפני החוק הוא כבר צעד משמעותי במסע הארוך למלחמה בשחיתות.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית