שלישי, 05 נובמבר 2013 09:38

דברים בנושא המצב הכלכלי חברתי במגזר הערבי

 

דיון בנושא המצב הכלכלי חברתי במגזר הערבי

הכנסת ה-18 6.3.2012 

 

מכובדי.

 

 

אילו היו חסרים לנו נתונים עדכניים על הבעיות החברתיות והכלכליות במגזר הערבי בכלל ובמגזר הבדואי בפרט, כי אז דו"ח טרכטנברג האחרון שם פעם נוספת לפני קובעי המדיניות את פצצת הזמן המתקתקת המכונית "מצבם הכלכלי והחברתי של ערביי ישראל." הנתונים הכלליים מצביעים על כך שהשתתפות המגזר הערבי בכוח העבודה- 12.7% נמוך ביחס לחלקו באוכלוסייה. שיעור תעסוקת נשים ערביות הוא נמוך במיוחד, רק 26% מהנשים הערביות עובדות והמצב בפזורה הבדואית חמור עוד יותר. לא פחות חמור היא העובדה ששכר העבודה המשולם לערבים נמוך בכ- 40% בהשוואה ליהודים. וכך רבים מהעובדים הערבים שייכים לסקטור של:  Working Poor עובדים עניים.

 

המצב הכלכלי חברתי העגום הזה, ובהתחשב בנתונים הקשים על אלימות במגזר הערבי כפי ששמענו כולנו בוועדה המיוחדת שדנה בעניין זה מלמדים על מצוקה קשה. מצוקות קשות לא צריכות להרתיע אותנו, אך הן מחיבות פעולה מידית.

 

ברור היום שהגדלת השתתפות הציבור הערבי בתעסוקה תגדיל את הצמיחה הממשלתית ותפנה כסף לקידום ופיתוח כסף המופנה כעת לתשלומי העברה. לצורך כך צריך לדעת מה הם החסמים הגורמים כיום להימנעות של חלקים גדולים באוכלוסייה הערבית והבדואית מלצאת לעבודה.

 

ועדת טרכנטברג, מיפתה לא רק את הקשיים אלא גם את החסמים הבסיסיים  המקשים על כניסה של משפחות ערביות לשוק העבודה. בין היתר הוזכרו הצורך הנואש במעונות יום; המחסור בכיתות לימוד במגזר הערבי, ועוד תופעות. כך ועדת טרכטנברג הציבה לפנינו מפה ברורה, לא רק של הבעיות  אלא גם של דרכי פתרונן. אלא שעל מנת להניע פעילות כוללת שתניב פרות יש צורך בהתגייסות אמיתית של כלל המנהיגות, הערבית והיהודית במדינת ישראל, לפתרון הבעיה.

 

אני תמיד אומר שותפות אמת, שותפות גורל, בין ערבים ויהודים בארץ הזאת שנועדו לחיות יחד  היא התנאי שאין בלתו לשגשוג חברתי וכלכלי ולהבטחת העתיד המשותף שלנו כאן.

אך המחייבות הזאת איננה מוטלת על כתפי המגזר היהודי בלבד. בוודאי שעל הממשלה להקצות את המשאבים הדרושים, אך העבודה החברתית בפועל, המאמץ לשינוי מוטל על כתפי המנהיגות הערבית והמנהיגות היהודית גם יחד.

 

אזרחיה הערבים של מדינת ישראל צריכים להכיר ולקבל שזוהי מדינתם ולהיות נכונים להשתלב בה מתוך רצון לתרום לה ולהם. אם נמשיך במחשבה מגזרית צרה, נגיע אל עברי פי פחת. אם נחשוב על החיים המשותפים הצפויים לנו, על טובת הכלל האזרחי במדינת ישראל, אני בטוח שנוכל לקדם שילוב. שילוב שיבטיח מצב כלכלי וחברתי ראוי יותר לכל צעיר וצעירה, ילד וילדה במגזר הערבי ובמגזר היהודי גם יחד.

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית