חמישי, 14 נובמבר 2013 18:19

דברים בנושא מצבם של ניצולי השואה

 

דברים בפתח סימפוזיון על מצבם של ניצולי השואה

הכנסת ה- 18, 25.1.2011

 

אני מברך על ההתכנסות החשובה הזו היום, שמטרתה המקדשת היא שפור איכות חייהם של ניצולי השואה בישראל. העולם מציין השבוע את יום השואה הבינלאומי בשורה של אירועים, בהם טקס מרכזי שיתקיים באושוויץ במעמד נשיא פולין ונשיא גרמניה. אנו מקיימים את הדיון הזה בכנסת, לא רק בשל חשיבותו ודחיפותו, אלא גם משום שתחת חסותה של הכנסת פועלים היום שני ארגונים מרכזיים לקידום הנושא: העמותה הפרלמנטרית, העוסקת בהנצחת הנספים ובמתן סיוע לניצולים, שנוסדה בידי ידידי וקודמי בתפקיד, אברום בורג והשדולה הפרלמנטרית, העוסקת בבצוע מעקב אחר הטיפול בניצולי השואה שמובילים היום חברי הכנסת אורלב ובילסקי. 

 

רבותיי, כבר בכותרת הדיון הנוכחי, "פני ניצולי השואה לאן?" יש נימה של כאב ואולי אף אירוניה. בעוד שהיא נושאת פנים אל עתידם של הניצולים, נדמה שעבור רובם אם לא נפעל במהירות נאחר את חלון ההזדמנויות לשפר ולו במעט את איכות חייהם. בשנה החולפת חיו בישראל קרוב למאה ששים ושבעה אלף ניצולים, כמחציתם בני שמונים ומעלה. בתוך חמש שנים עתידים לחיות בינינו פחות ממאה אלף ואילו בסוף העשור הנוכחי יישארו בינינו עוד פחות ממחציתם. זמנם של ניצולי השואה ולפיכך הזמן העומד לרשותנו לפעול למענם קצר. כבר לפני שנים נחשפנו לנתונים הקשים לפיהם חלק ניכר מהניצולים בישראל מתקיים בדחק בלתי נסבלה מאלץ אותם לבחור בחירה אכזרית בין מזון לבין צריכה חיונית אחרת ובכלל זה בתרופות. אסור לנו להתמהמה שמא יהיה מאוחר מדי ושמא היחס המחפיר שהיה מנת חלקם כל השנים לא יוכל עוד לתקון.

 

מכבדי.

 

בשנים האחרונות ובאיחור בלתי נתפס חלה התעוררות חלקית ביחס למצוקתם של הניצולים. ההתעוררות הזאת החלה הודות לזעקה שקמה בחברה הישראלית אשר תבעה נחרצות מהממשלה לשפר את תנאי הקצבאות המיועדות לניצולים. ארגונים אזרחיים רבים ממשיכים לרכז גם היום מאמצים נכרים. ביניהם: הקרן לרווחת נפגעי השואה, ששנת 2010 הייתה שנת שיא  בהיקף הסיוע שהגישה לניצולים; הרשות לזכויות הניצולים אשר הגיעה להסדר עם חברת החשמל על תשלום מופחת לאלפי ניצולים נזקקים וכן, החברה להשבת רכוש הנספים המסייעת לניצולים במצרכים ובטיפולים.

 

אולם בצד השיפור הניכר עבודה רבה עוד לפנינו. "ועדת דורנר" שבחנה את סוגיית הזנחת הטיפול בניצולים הוציאה תחת ידיה המלצות חשובות. אך, לצערי גם היום נראה שעדין רב המרחק בין ההמלצות לבין יישומן. דיוני המעקב מלמדים על כך שבפעל חל עיכוב בבצוע של חלק חשוב מהן, לרוב בשל אותו חסם  ידוע של "סבך הבירוקרטיה".

 

מכובדי.

 

אתם ודאי תדונו כאן בצעדים המעשיים הנדרשים, כדי לשפר את הטפול בניצולי השואה. אחד מן הצעדים הללו הוא כמובן העדכון האקטיבי של הניצולים בזכיותיהם באופן שיבטיח את מימוש זכאותם. אופייה המיוחד והרגיש של סוגיית ניצולי השואה מחייב אותנו לפשט את תהליכי העבודה ולקצר משמעותית את משך הטפול בתביעות. מבית המחוקקים, האחראי לחוקים המסדירים את הסיוע לניצולים, צריכה לצאת הקריאה לגופים הממשלתיים לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לניצולים לחיות את שארית חייהם בכבוד. 

 

לסיום, אני מוצא לנכון להזכיר בפורום המכבד הזה דברים שפרסמו ניצולי השואה במנשר מיוחד שפורסם לראשונה בכנס ניצולי השואה ב"יד ושם" לפני שנים אחדות: "מרבית שרידי השואה באו לישראל, מדינת העם היהודי. היה זה עבורם לקח קיומי מהשואה. ביסודותיה של מדינת ישראל הנחו לא רק זכרם של ששה מיליון מבני העם היהודי, אלא גם הלקחים ההיסטוריים כדי שלא תשנה עוד שואה". הדברים מדברים בעד עצמם ומחדדים את מחויבותנו  לאנשים אלה. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית