חמישי, 14 נובמבר 2013 18:22

דברים בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים


כנס חירום העלאת גיל הפרישה לנשים
הכנסת ה-18, 12.7.2011
 

מכובדיי.

 

דחיית גיל הפרישה של נשים, היא סוגיה בעלת פנים רבות ושיקולים כבדי משקל לכאן ולכאן. מעל הכל, היא נוגעת בלב לבה של החתירה לשוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה.

 

לכאורה, בחברה השואפת לשוויון העלאת גיל הפרישה לנשים והשוואתו לזה של הגברים היא מתבקשת מאליה. ואולם, ברור שהשוויון אותו אנו מבקשים למצוא בשוק העבודה איננו שוויון פורמאלי בלבד, זה המשווה את תנאי הנשים לאלה של הגברים. אם בשוויון ממשי ואפקטיבי רצוננו, הרי שאיננו יכולים להתעלם מכל אותם גורמים המעצבים את המסלול התעסוקתי של נשים. כמי שניתן להם המנדט מהצבור לייצגו נאמנה עלינו לבחון היום האם דחיית גיל הפרישה אכן מיישמת את אותה חתירה לשוויון- או שמא היא רק מעמיקה את הפער במבחן התוצאה.

 

אולם רבותיי וגבירותיי, לסוגיית גיל הפרישה גם פנים אחרות. היא נותנת ביטוי לאחד האתגרים הכלכליים המשמעותיים אליהם נדרשת היום המדינה המודרנית נוכח העלייה בתוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה והוא - הצורך בשמירה על מאזן אקטוארי. גם ביחס להתמודדות עם הבעיה האקטוארית עלינו לשאול: האם היא מצדיקה פתרון ביחס לגיל הפרישה של נשים דווקא? ואם אכן מדבר בפגיעה בציבור הנשים- האם היא מידתית ומצדקת? יהיו אשר יהיו מסקנות הדיון הנערך כאן היום, חשיבותו המרכזית היא, באופן בו הוא מעמת אותנו עם כל אותם החסמים התעסוקתיים שהם מחלליו המקוריים, של אי השוויון שבין גברים ונשים בשוק התעסוקה. כובד האחריות שלנו כנציגיו של הריבון, איננו בעריכת דיון אד-הוק ובדיעבד בהמלצותיה של ועדה כזו או אחרת. אחריותנו היא לנסות ולהסיר באופן יסודי ויצירתי את אותם המכשולים המהותיים העומדים מלכתחילה בפני אותן נשים המבקשות להיות חלק מרכזי בשוק העבודה והמגזר העסקי בפרט. כך ביחס לשוק העבודה שבו נשים מרוויחות  30 אחוזים פחות מגברים בממוצע; כך, לגבי למציאת פתרונות הנותנים מענה אמיתי ליציאתן המשתלמת לעבודה של אמהות וכך, גם ביחס לתחום הפנסיוני ולצבירת הזכיות לפנסיה.

 

הסוגיה של דחיית גיל הפרישה לנשים מחייבת דיון מעמיק והוגן, המביא בחשבון את השלכות השינוי אך גם את השלכות ביטולו. סוגיה זו איננה יכולה להיות עניין פוליטי-יצרי גרידא. כך או כך, אל לנו לתת להסדר זה או אחר לשמש כ"פלסטר" המכסה על חבורה: טיפול שורשי ומתבקש בפערים בשוק העבודה, מוכרח יהיה לעבור דרך הצגתה של תכנית מקיפה וארכת טווח.

אם כנס זה יהוה הזדמנות לקיומו של דיון איכותי ומקצועי בבעיות העומדות בשרשה של סוגיית גיל הפרישה של נשים- בזה יהיה שכרנו.

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית