שישי, 27 דצמבר 2013 16:13

נאומו הראשון של חה"כ ריבלין בכנסת ישראל


נאום הפתיחה כחבר כנסת במליאת הכנסת ה-12

מליאת הכנסת, הכנסת ה 12, 28.12.1988


אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כנסת נכבדה. משאת נפשו של כל חבר כנסת, בעת היותו פוליטיקאי מן המניין, היא להגיע לכנסת ולנאום נאום ראשון חוצב להבות על ה"אני מאמין" שלו. לומר את כל שהיה בלבו ברגע שהגיעה משאת נפשו למימושה. אבל, חברי הטוב ד"ר בנימין בגין, חבר הכנסת, הפנה את תשומת לבי לאוטוביוגרפיה של ד'יזראלי. מסופר בה שד'יזראלי בחר ללכת בדרך זו ובהיותו פרלמנטר צעיר צחקו לו כולם כאשר נאם את אותו נאום. ואז, בסיום הנאום, הוא אמר: כרגע אתם צוחקים לי, אבל עוד תשמעו ממני, ולאחר מכן בחר לעסוק רק בחוקים טכניים.

אדוני יושב-הראש, כנסת נכבדה. אני חשבתי שטוב יהיה אם כל חבר כנסת חדש, ואפילו אינו צעיר, ילמד את ההליכים, את הסדרים, את התקנות, לפני שיבקש את רשות הדיבור, אבל הנה בא ועלה על סדר-יומה של הכנסת חוק התכנון והבנייה. כחבר מועצת העיר ירושלים במשך כ-‎11 שנים, וכחבר ועדת התכנון והבנייה, חשבתי שאי-אפשר לעבור לסדר-היום בלי להעיר את הערותיי, והן שתיים. ההערה הראשונה מתייחסת לחוק גופו, והשנייה - לסדרי הממשל שניתן לתקנם באמצעות אותו מיניסטריון חדש שהוקם על-ידי הממשלה, מיניסטריון המופקד על הטיפול בענייני איכות הסביבה.

קודם להתייחסות להצעת החוק גופא, שממנה תשתמע גם אותה בקשה שלי, אני פונה אליכם ומציע לבקש מהממשלה להעביר את הפיקדון על חוק התכנון והבנייה ממשרד הפנים למשרד לאיכות הסביבה.

החוק עצמו חוקק לאחר שוועדה מטעם משרד הפנים ישבה על המדוכה כעשר שנים.
והנה, עשר שנים לא הספיקו וגם ארכה של שישה חודשים נוספים לא הספיקה, ועכשיו מתבקשת הכנסת לאשר ארכה נוספת של ארבעה חודשים.

כלומר, נראה שעסוקים מדי במשרד הפנים בכל אותם נושאים חשובים שהמשרד ממונה עליהם, כאשר רק מחלקה קטנה בתוך המשרד עסקה באיכות הסביבה, והיום גם היא הועברה למיניסטריון החדש.

אני בהחלט חושב שיש צורך לגאול את הציבור מהייסורים שהם נחלת הסחבת בנושאי תכנון ובנייה בכלל ובנושא חוק זה בפרט.

שימו לב, רבותי, בחוק עצמו ניתן תוקף לסעיפים ‎32, 43 עד ‎45 ו-‎47 באופן מיידי, ואילו סעיף מיוחד, סעיף ‎35, שבא בעקבות ביקורת קשה של בית-הדין הגבוה לצדק על כך שניתנות הקלות בסטייה ניכרת, עדיין אינו בתוקף. חוק זה וסעיף זה באו למעשה לתקן אותה עוולה שעליה דיבר בית-הדין הגבוה לצדק, וגם סעיף זה מתבקשים אנו לדחותו פעם נוספת ולאפשר לשר הפנים לנהוג שוב באותן אמות-מידה שמאפשרות לו בהינף קולמוס לשנות דברים בכל הנושאים שיש בהם סטייה ניכרת.

גבירותי ורבותי, הואיל וזמני קצר הייתי מבקש רק לנמק מדוע אני חושב שיש להעביר את נושא חוק התכנון והבנייה למיניסטריון החדש. הקמתו היא נקודת מוצא המבהירה, כי השלטון רואה חשיבות בנושא איכות הסביבה. בכל הארצות המתוקנות נמצא נושא איכות הסביבה במסגרת של מיניסטריון. איכות הסביבה הוא צד אחד של המטבע שצידה השני הוא התכנון והבנייה. איכות הסביבה ותכנון הבנייה, נקודות המוצא שלהם הן איכות חיים. זו מטבע אחד עם שני צדדים.

גם הנוהג הקבוע של פרסום כל תוכנית בניין ערים לעיון הציבור ומתן תוקף של חוק לכל תוכנית בניין ערים, מצביעים בעליל על כך שרואים חשיבות גדולה בהשלכות הסביבתיות הנובעות מכל תוכנית ותוכנית. ברור שהטיפול בהשלכות סביבתיות הן בתחום אותו מיניסטריון שעליו הופקד חברי הטוב, השר רוני מילוא, שאני מברך אותו כמו גם את שר הפנים על בחירתם. הייתי מברך את כולם, אבל פשוט מקוצר זמן אינני עושה זאת.

רבותי, תכנון ואיכות חד הם. הם דבר אחד, שאסור לפצלו, ויש למוסרו למיניסטריון בלעדי העוסק בעניין כולו.

לסיום, אני רוצה להפנות את תשומת-לבם של שר הפנים והשר לאיכות הסביבה לגבי מה שקובע סעיף ‎63 לחוק התכנון והבנייה, כאשר הוא בא ומדבר באישור תב"ע, כלומר תוכנית בניין ערים. סעיף זה כל כולו מדבר באיכות חיים, שהיא השיקול הבלעדי לאישור תוכנית. הוא מדבר על שימושים בקרקע, על מיקום של מזבלות, על מים, על שטחים ציבוריים פתוחים ובתים ציבוריים, על שווקים, על בתי-קברות, על חציבות, על אבק, על איכות הסביבה, על תחבורה, על אסתטיקה, על גבהים ועל מרווחים.

רבותי, גם חוק זה המובא לפנינו, ושאותו מבקשים מאתנו להאריך, מצביע בעליל על כך ששוב אין להפקיד את חוק התכנון והבנייה במיניסטריון עמוס בעיות, שכן אז הוא נדון לסחבת. אני תקווה, שאם יועבר חוק התכנון והבנייה לידי מיניסטריון חדש, תיגאל ירושלים במובן זה שגם מגרש כדורגל יהיה לה. תודה רבה.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית