חמישי, 14 נובמבר 2013 17:17

דברים בנטיעות ט"ו בשבט בהר הכרמל


נטיעות ט"ו בשבט בהר הכרמל
הכנסת ה-18, 20.1.2012
 

מכובדי,

במסורת היהודית והישראלית ''לטעת" פירושו -לדאוג לדורות הבאים; הנטיעה היא הביטוי המעשי לכך שאנחנו ובתוכם גם הנערים והנערות שאיתנו לא מתרכזים רק בקיומנו שלנו, אלא נותנים את דעתנו גם על אלו שיבואו אחרינו. במדרש קהלת מסבירים חכמים מדוע הסתיר א-לוקים מהאדם  את המועד המדויק של יום מותו. כך כתוב: "אם לא היה מעלים הקדוש ברוך הוא מלבו של האדם את יום המוות- לא היה האדם בונה ולא נוטע. שכן, אילו היה יודע את יום מותו היה האדם אומר: למחר אני מת ולמה אני עומד ומתייגע בשביל אחרים?! לפיכך, העלים הקדוש ברוך הוא מלבות בני אדם את יום המוות כדי שיהא אדם בונה ונוטע. אם זכה לראות בפרות - יהיה לו ואם לא זכה- יהיה לאחרים אחריו". עד כאן דברי חכמים. 

 

הנטיעה, היא היפוכו של המוות. הנטיעה היא ההמשכיות, היא ההתמדה  והיא הנצח. 

א-לוקים היה צריך "להשכיח" מהאדם את דבר מותו מתוך חשש שידיעת יום המוות תוביל את האדם לעסוק בהווה בלבד תוך התעלמות גמורה ממה שיבוא אחריו; הדבר נועד להבטיח את העתיד לדורות שיבואו אחריו. אף אדם איננו פטור ממלאכת הנטיעה. על כולנו, הישראלים מכל המגזרים והמחנות בכל מקום ובכל תפקיד מוטלת חובה מוסרית לבנות ולנטוע; זהו חלק מהאחריות הכוללת שלנו כלפי הבאים אחרינו. כך התגבשה מסורת יפה זו שגם הכנסת נוטלת בה חלק מדי שנה בשנה בט"ו בשבט שהוא גם יום חגה של הכנסת: היציאה אל היערות ואל השטחים הפתוחים כדי לקיים את הצו האנושי למען ילדינו ונכדינו - היא מעשה סמלי מקדש. היא איננה רק פולקלור או תחביב, אלא צו הדורות ממש שאסור להקל בו ראש. 

 

מכבדי, 

לצערי, השנה מוות ונטיעה משמשים בערבוביה. אנחנו נוטעים היום במקום שבו הכו המוות והשכול רק לפני מספר שבועות בצורה אכזרית וכואבת. הנטיעות שלנו היום במקום הזה דווקא בתוך האדמה החרוכה, נוכח הזיכרון הכואב ומול מראה העצים השרופים הן ביטוי לאמונתנו בחיים, לאמונתנו בהמשכיות ובהתמדה; זהו ביטוי לאמונה שלנו בכם, תלמידים יקרים, בדורות הבאים אחרינו. דעו לכם, כי מי שנוטע - מאמין. מי שנוטע – לא נתפס לייאוש ולמרירות, גם מול מראות קשים וטרגדיות גדולות. אל מול המחיר הנורא ששילמנו בנפש והמשבר האקולוגי הגדול, אנחנו מתחילים היום את המסע לשיקומו של הכרמל, עם אורך רוח וראיה למרחוק. אני מודה לכל העוסקים במלאכת הנטיעה: לקרן הקיימת לישראל,לאגף הטקסים והאירועים של הכנסת,ולמשמר הכנסת. 

 

חג ט"ו בשבט שמח.

 אדמה

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית