רביעי, 08 ינואר 2014 14:50

דברים בנושא מפעל ההתיישבויות


אלבום ההתיישבויות

הכנסת ה-18


חיבת ציון, אותה אהבה ראשונית ושורשית לארץ ישראל, מולדת העם היהודי, היא הכוח המניע של ההיסטוריה היהודית בעת החדשה.

האהבה הבסיסית לציון הייתה טמונה בלבו של העם היושב בגולה. הקריאה הגדולה לשוב לציון, הפיחה רוח בתחושת הלב, רוח שליבתה את הגחלים הבוערות ויצרה עמוד של אש.

רבבות יהודים שנדמו כעצמות יבשות, החלו לנוע ולזוע ממקומם, ממקומות גלותם וממחוזות מושבותיהם, כשפניהם אל ביתם, אל ארצם, אל ערש לידתם כעם.

התנועה הציונית לא קראה את הקריאה הגדולה לשוב לציון, היא נענתה לה. הצלחתה של התנועה הציונית הייתה בזיהוי הנכון של משק כנפי ההיסטוריה, ובמתן מסגרת מדינית ופוליטית לדרך היחידה האפשרית בה יכול לצעוד היהודי בן דורנו, השיבה הביתה, השיבה אל הלב.

ההתיישבות היהודית בכל מרחבי ארץ ישראל מגשימה והגשימה קריאה זו הלכה למעשה. תנועת ההתנחלות נעה עם העם, אל ליבה של ארצו, אל ליבה של מולדתו.
כמו התנועה הציונית, גם תנועת ההתיישבות וההתנחלות ביהודה ושומרון ובחבל עזה, קשובה היא לליבו של העם היהודי, לתחושות שהדריכו אותו אלפי שנים. תנועת ההתנחלות היא ביטויה הנעלה של חיבת ציון, היא האתגר ההתיישבותי הציוני החשוב והמרשים ביותר בדורנו, דור התקומה של מדינת ישראל.

אחים יקרים ואהובים, רוח האומה היהודית ידעה לספר לנו ש'ארץ ישראל נקנית בייסורים'. אתם שצעדתם חלוצים ההולכים לפני המחנה, מגשימים את הצו המהדהד באוזנינו: "לך לך אל הארץ אשר אראך".

עודנו נתקלים בקשיים ובייסורים, מבית ומחוץ. נלחמים אנו באויב מחוץ, שמסרב להכיר בשיבת הבנים לגבולם. ונאבקים אנו במורך לב פנימי, בעלבונות, בגידופים ובחרמות, ואף בחרב העקירה המונפת מפעם לפעם.

פעמיים ירד הכורת על ההתיישבות היהודית. חבלי ארץ פוריים עלו בעשן ובאבק, תקוות דורות נגדעה. אך אוהבי ציון ומגינה, ממשיכים ובונים, ממשיכים ומאמינים.
אלבום מפואר זה מעלה על נס את הבנייה, את העשייה, את החיים, ואת המסירות, ועל כך לבנו מלא גאווה והודיה לצור ישראל. לא ניתן ידנו להרס ולחורבן ההתיישבות בארץ ישראל. נוסיף לעסוק בבניה ובתיקון עולם.

איננו נאבקים על דבר של מה בכך. אנו נלחמים על הרוח היהודית, על איתנות האמונה, ועל הצדק האנושי. חובתנו להמשיך ולהתעקש על זכותו וחובתו של העם היהודי לשוב לארצו, ולהתמיד בבניינה. רוחנו איתנה אל מול הקשיים והאתגרים.

עם ישראל וארץ ישראל חבים לתנועת ההתנחלות חוב שלא ייפרע לעולם.

חזקו ואמצו.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

לחיצה על כפתור זה תוביל חזרה לדף הבית